Ελβετία: έρευνα της c-alm για το κόστος διαχείρισης επενδύσεων από τα συνταξιοδοτικά ταμεία στον δεύτερο πυλώνα

Tο πραγματικό κόστος της διαχείρισης επενδύσεων για τα συνταξιοδοτικά ταμεία στον δεύτερο πυλώνα της Ελβετίας είναι περίπου τέσσερις φορές υψηλότερο από εκείνο που είχε ήδη αναφερθεί, σύμφωνα με μια έρευνα από την εταιρεία παροχής συμβουλών c-alm.

Το ελβετικό Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας ανέθεσε στη c-alm να διεξαγάγει έρευνα όσον αφορά τα κόστη διαχείρισης επενδύσεων στον δεύτερο πυλώνα εκτός από τα έξοδα που αναφέρονται στους ετήσιους απολογισμούς των συνταξιοδοτικών ταμείων. Στην αναφορά της, η εταιρεία παροχής συμβουλών συμπεριέλαβε έξοδα συλλογικών σχεδίων επενδύσεων και κόστη επανασφάλισης για να φτάσει σε ένα συνολικό ποσοστό δαπανών.

Σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς, τα έξοδα διαχείρισης επενδύσεων στον δεύτερο πυλώνα για το 2009 ήταν, κατά μέσο όρο, περίπου 0,56% των συνολικών επενδύσεων, απ’ ότι 0,15% που είχε δημοσιευθεί σε προηγούμενες στατιστικές.

Περισσότερα από 70 συνταξιοδοτικά ταμεία, με διαχείριση επενδύσεων της τάξεως των CHF230 δισεκατομμυρίων (€190 δισεκατομμυρίων), έλαβαν μέρος στην έρευνα, με κόστη που κυμαίνονταν από 0,15% έως 1,86%.