Η.Π.Α.: Αύξηση των κεφαλαίων των 100 μεγαλύτερων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

Τα 100 μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών του κράτους παρουσίασαν μια αύξηση ύψους $12 δισεκατομμυρίων όσον αφορά το παγιοποιημένο έλλειμμά τους κατά τη διάρκεια του Απριλίου, αυξάνοντας το σύνολο στα $184 δισεκατομμύρια. Ο πιο πρόσφατος Δείκτης Συνταξιοδοτικών Ταμείων της Milliman Inc. δείχνει ότι οι συνταξιοδοτικές οφειλές αυξήθηκαν κατά $31 δισεκατομμύρια λόγω πτώσης των επιτοκίων, επισκιάζοντας μια αύξηση της τάξεως των $19 δισεκατομμυρίων σε επενδύσεις.

«Ήταν ένας μήνας με καλά νέα και κακά νέα», ανέφερε ο Τζον Έρχαρντ, ένας από τους συντάκτες της Milliman Pension Funding Study. «Τα καλά νέα είναι η συνεχιζόμενη αύξηση των επενδύσεων. Τα κακά νέα είναι ότι τα επιτόκια ήταν πάλι στο επίκεντρο, οδηγώντας τις συνταξιοδοτικές οφειλές προς τα πάνω για άλλη μια φορά». Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η αθροιστική απόδοση των επενδύσεων ήταν 10,5 % και ο Δείκτης της Milliman για τα 100 μεγαλύτερα Συνταξιοδοτικά Ταμεία βελτιώθηκε κατά $50 δισεκατομμύρια, ωθώντας τον παγιοποιημένο λόγο από 82,7% στο 87,2% στο τέλος Απριλίου.