Ευρωπαϊκή Ένωση: Επιφυλακτικά τα συνταξιοδοτικά ταμεία όσον αφορά τις αγορές πιστώσεων

Παρά τα λεγόμενα για μοναδικές ευκαιρίες πίστωσης, η ταχύτητα ανάκαμψης της
αξίας του ενεργητικού και οι δομές λήψης αποφάσεων στα ευρωπαϊκά
συνταξιοδοτικά ταμεία μπορεί να άφησαν πολλούς χωρίς να είναι σε θέση να
εκμεταλλευτούν πλήρως αυτήν την πολύ μικρή ευκαιρία. Ακόμη και οι γίγαντες
της ευρωπαϊκής κοινότητας συντάξεων πλησίασαν με επιφύλαξη τις αγορές
πιστώσεων το 2009.

Η ATP της Δανίας αντιμετώπισε την κρίση από θέση ισχύος, χάρη στο γεγονός
ότι η πρόσφατα υιοθετημένη πολιτική της όσον αφορά το «παθητικό που
στηρίζεται σε επενδύσεις» την έφερε σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά τα
πεσμένα επιτόκια το 2008. Είχε αρχίσει να «χτίζει» το χαρτοφυλάκιο σταθερού
εισοδήματός της με επενδύσεις όπως το χρέος υψηλής απόδοσης και το χρέος
αναδυόμενης αγοράς στις αρχές της δεκαετίας, αλλά παρέμεινε εκτεθειμένη σε
μικρό βαθμό. Παρ’ όλα αυτά, δεν ξόδεψε το «απόθεμα» του 2009.