Κίνα: Διεύρυνση του ρόλου του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης αποκτά έναν ευρύτερο ρόλο στη συνολική
ανάπτυξη της Κίνας και συμβάλλει στην ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού κλάδου
της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν τη βιομηχανία. Το Εθνικό Ταμείο
Κοινωνικής Ασφάλισης κάνει σταδιακά χρήση του 25% των μετοχών του από
επενδύσεις σε private equities που ικανοποιούν τα κριτήρια ανάπτυξης και
πλήρωσε πρόσφατα $1,5 δισεκατομμύριο για ποσοστιαία συμμετοχή 2,19% ως
«στρατηγικός επενδυτής» στην Τράπεζα Ανάπτυξης της Κίνας. Επένδυσε, επίσης,
σε στεγαστικά έργα κοινωνικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής
800.000 μονάδων στη Ναντζίνγκ. Αυτή η επέκταση σημαίνει ότι το ταμείο είναι
έτοιμο να κινηθεί πέρα από τον αρχικό του ρόλο ως «στρατηγικό απόθεμα» και
να γίνει πιο ενεργός «παίκτης» που να ευνοεί περισσότερο την αλλαγή όσον
αφορά εγχώρια προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Η χρηματοδότηση έργων
κοινωνικής πρόνοιας είναι μόνο η μια πτυχή του αυξανόμενου ρόλου του Εθνικού
Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τον κ. Ουίλλιαμ Κοκ, επικεφαλής του
Τμήματος QFii της Ping An Securities. «Ίσως είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν
τα έξοδα του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν να κάνουν άμεσα με
τους τομείς που παρουσιάζονται στο δωδέκατο πενταετές πρόγραμμα, αλλά
σίγουρα υπάρχει μια αντιστοιχία», σχολίασε. «Παρατηρήσαμε πρόσφατα ότι
υπάρχει μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στις επενδύσεις της QFii και του Εθνικού
Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης. Όπως φαίνεται στο πρώτο τρίμηνο, οι τομείς των
μηχανημάτων και των χημικών προσέλκυσαν τις περισσότερες επενδύσεις τόσο από
την QFii όσο και από το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης», ανέφερε ο κ.
Κwok.