Εποπτική Επιτροπή Ασφάλισης της Κίνας: Έγκριση προϊόντων μεταβλητής ασφαλιστικής παροχής σε πιλοτική βάση

Η Εποπτική Επιτροπή Ασφάλισης της Κίνας είναι έτοιμη να εγκρίνει προϊόντα
μεταβλητής ασφαλιστικής παροχής (variable annuity) σε πιλοτική βάση, καθώς
συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης και διαφοροποίησης της αγοράς συντάξεων
της χώρας. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στη Σανγκάη, το Πεκίνο, την
Ξιαμέν, τη Σενζέν και το Χονγκ Κονγκ. Τα προϊόντα μεταβλητής ασφαλιστικής
παροχής αναμενόταν να εμφανιστούν στην κινεζική αγορά το τελευταίο τρίμηνο
του 2010, αλλά ανησυχίες για υπερβολικά επίπεδα ρίσκου ανάγκασαν την
Εποπτική Επιτροπή Ασφάλισης της Κίνας να αναβάλλει το λανσάρισμά τους. Ο
επόπτης αυτήν την εβδομάδα δημοσίευσε την «Εγκύκλιο για την Εφαρμογή
Πιλοτικών Προγραμμάτων όσον αφορά την Ασφάλιση Μεταβλητής Ασφαλιστικής
Παροχής», δίνοντας σε επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες το πράσινο φως να
προσφέρουν τα προϊόντα αυτά που πρόκειται να εγκριθούν. Το πιλοτικό
πρόγραμμα αφορά μόνο ασφαλιστές με συντελεστή φερεγγυότητας 150% και
τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας σε ασφαλιστικά προϊόντα που σχετίζονται με
επενδύσεις. Οι αιτούντες μπορούν να κάνουν αίτηση μόνο για ένα προϊόν και το
προϊόν θα πρέπει να έχει έναν επενδυτικό ορίζοντα μεγαλύτερο των επτά ετών.