Νορβηγία: Aύξηση των επενδύσεων του Norway Pension Fund Global.

Οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων συνέβαλαν στην αύξηση κατά 11% των
επενδύσεων των τομέων πετρελαίου και αερίου του Norway Pension Fund Global
(NPFG), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν ως μέρος των αποτελεσμάτων του
πρώτου τριμήνου του 2011 του κυρίαρχου sovereign fund. Εντούτοις, οι
συνολικές αποδόσεις ήταν κατά πολύ χαμηλότερες από την κορυφή που
παρατηρήθηκε στους δυο αυτούς τομείς, καθώς το sovereign fund με κεφάλαια
€393 δισεκατομμυρίων παρουσίασε απόδοση 2,1% όσον αφορά όλο το χαρτοφυλάκιό
του. Oι μετοχικές θέσεις του ταμείου ξεπέρασαν τις συμμετοχές σταθερού
εισοδήματος κατά τέσσερις φορές, έχοντας απόδοση 2,9% εκτός από τις δυο
μεγαλύτερες συμμετοχές του – τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis και τη Nestlé
– οι οποίες ξεχώρισαν ως οι «ασθενέστερες» συμμετοχές. Παρ’ όλα αυτά, η
χειρότερη συμμετοχή ίδιων κεφαλαίων της NPFG ήταν αυτή της Tokyo Electric
Power Company της Ιαπωνίας – γνωστής, επίσης, ως Tepco –του πυρηνικού
σταθμούτης Ντάιτσι που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του σεισμού και του
επακόλουθου τσουνάμι του Μαρτίου.