Ιρλανδία: Γνωστοποίηση λεπτομερειών για τον φόρο στις συντάξεις

Η ιρλανδική κυβέρνηση γνωστοποίησε λεπτομέρειες όσον αφορά τον «επιζήμιο» φόρο της επί των συντάξεων, αποκαλύπτοντας μια επιβάρυνση ύψους 0,6% ετησίως σε όλα τα εγχώρια συνταξιοδοτικά ταμεία. Σύμφωνα με προτάσεις που θα υλοποιηθούν ως μέρος του προϋπολογισμού, ο τετραετής φόρος που θα επιβληθεί στα ταμεία θα βαρύνει τις επενδύσεις τους, όπως αυτές υπολογίστηκαν στις αρχές Ιανουαρίου 2011, με τα εκτιμώμενα €470 εκατομμύρια σε ετήσια έσοδα να χρησιμοποιούνται από την ιρλανδική κυβέρνηση για να θέσει σε κίνηση την αγορά εργασίας και να χρηματοδοτήσει κατασκευαστικά έργα.