Αυστραλία: Αξιοποίηση κεφαλαίων ύψους AUD 74,6 δισεκατομμύρια του Future Fund

Το ταμείο Future Fund της Αυστραλίας με κεφάλαια ύψους € 56 δισεκατομμύρια σχεδιάζει να στηρίξει τις επενδύσεις του σε private-equities, στην, ιδιοκτησία και στην υποδομή. Η τρέχουσα κατανομή κεφαλαίων του ταμείου έχει να κάνει κυρίως με επενδύσεις σε hedge funds, με AUD12 δισεκατομμύρια (16,3%) σε εναλλακτικές επενδύσεις (alternative assets) – χωρίς να περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε υποδομή (AUD 3,5 δισεκατομμύρια), σε ιδιοκτησία (AUD 4,45 δισεκατομμύρια) ή σε private-equity (AUD 2,5 δισεκατομμύρια). Σχεδόν το 23% του χαρτοφυλακίου του Future Fund έχει επενδυθεί παγκοσμίως σε ανεπτυγμένες αγορές μετοχών και 4,6% σε αναδυόμενες αγορές μετοχών. Το ταμείο διαθέτει ακόμα AUD 8 δισεκατομμύρια σε μετρητά (11% του χαρτοφυλακίου), καθώς και AUD 14,3 δισεκατομμύρια (19,5%) σε χρεωστικά ομόλογα. Η συμμετοχή του ταμείου στην Telstra ύψους AUD 1,6 δισεκατομμυρίων πωλείται με αργούς ρυθμούς με σκοπό να απελευθερώσει κεφάλαια.