Ευρώπη: Επανεξέταση Οδηγίας του Ιδρύματος Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Η Πρόσκληση για Παροχή Συμβουλών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά την επανεξέταση της οδηγίας του Ιδρύματος Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ), δημιούργησε ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΕΟΣΠ). Ο κ. Κρις Βερχάγκεν, γενικός γραμματέας της ΕΟΣΠ, ανέφερε στους απεσταλμένους στο ετήσιο συνέδριο της γερμανικής ένωσης επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ότι η Πρόσκληση για Παροχή Συμβουλών είχε γίνει πολύ νωρίς και στηρίχθηκε σε υπερβολικό βαθμό του Solvency ΙΙ.