ΔΝΤ: Βελτίωση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας από το Νοέμβριο του 2010

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει βελτιωθεί από το Νοέμβριο του 2010 υποστηριζόμενη από την καλύτερη μακροοικονομική απόδοση έστω αν και η χρηματοδότηση των τραπεζών θα είναι μια πρόκληση για τους επόμενους μήνες, ιδίως σε ορισμένες ευάλωτες χώρες της ζώνης του ευρώ.