Τουρκία: Η βιομηχανική παραγωγή αυξάνεται 13,9% τον Φεβρουάριο

Η βιομηχανική παραγωγή στην Τουρκία αυξήθηκε 13,9% τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση, χαμηλότερα όμως από το προσδοκώμενο των αναλυτών.