Ανάλυση Χρυσού TradeView - 26/03/2011

Η πορεία του χρυσού παραμένει ανοδική μέσα στο μπλε ανοδικό κανάλι που βλέπουμε στο γράφημα,  με την  τιμή να  βρίσκεται παγιδευμένη μεταξύ των επιπέδων $1444,60 και $1380,00/ουγκιά για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, αν και έκανε νέο υψηλό όλων των εποχών στο 1447,73 την  περασμένη Πέμπτη που όμως απέτυχε να το διατηρήσει. Βραχυπρόθεσμα είναι πιθανόν να δούμε μια διόρθωση τουλάχιστον μέχρι τα  $1410/ουγκια πριν συνεχίσει ανοδικά.

Χρειάζεται μια διάσπαση της μακροπρόθεσμης ανοδικής  μπλε γραμμής προκειμένου να γίνει κάποια αλλαγή στην ανοδική πορεία του χρυσού.  Το βασικό σημείο στήριξης βρίσκεται στα  $1380/ουγκια κοντά στο 50% fib retracement.