ΗΠΑ: Αύξηση επιτοκίων σε υποθήκες

Το μέσο επιτόκιο σε υποθήκες 30 ετών με σταθερό επιτόκιο ανέβηκε στο 5,05% την εβδομάδα αυτή από 4,81% της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με μια έρευνα που επιβλεπόταν από την Freddie Mac, την εταιρεία υποθηκών που επιδοτείται από την κυβέρνηση. Αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό στην έρευνα από τον Απρίλιο 2010.