Νότια Κορέα: Πιθανή Αύξηση Επιτοκίων

Στη Νότια Κορέα, ο ισχυρός βασικός πληθωρισμός θα οδηγήσει στην αύξηση των επιτοκίων τον Φεβρουάριο.