9/2/2011 Ιαπωνία: Διεύρυνση ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Τον Δεκέμβριο του 2010, το ιαπωνικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 30,5% σε ετήσια βάση στα $14,5 δισεκατομμύρια καθώς η ανάπτυξη των εξαγωγών αντιστάθμισε τις εισαγωγές.