Επενδυτική Φιλοσοφία

Οι 10 πρώτες ερωτήσεις που θα πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας προτού προβείτε σε οποιαδήποτε μορφή επένδυσης είναι οι παρακάτω:

 1. Ποια είναι η οικονομική μου κατάσταση;
 2. Τι είδους ρευστά διαθέσιμα θα χρειαστώ στο κοντινό ή μακρινό μέλλον;
 3. Τι θα χρειαστώ για προσωπική ή οικογενειακή ασφάλεια υγείας;
 4. Ποιο ποσό σύνταξης θα ήθελα να έχω και πότε;
 5. Αν έχω παιδιά, πως μπορώ να καλύψω τις μεγάλες ανάγκες τους (όπως η εκπαίδευσή τους)
 6. Τι μπορώ να διαθέσω για επένδυση;
 7. Πόση απόδοση ζητάω;
 8. Πόσο κίνδυνο (risk) είμαι διατεθειμένος να αναλάβω;
 9. Ποιος είναι ο ορίζοντας της επένδυσής μου (βραχυπρόθεσμος, μεσο-βραχυπρόθεσμος, μακροπρόθεσμος)
 10. Ποια θα είναι η φορολόγηση των επενδύσεών μου;

Είναι φρόνιμο να έχετε ξεκαθαρίσει τις προηγούμενες ερωτήσεις στο μυαλό σας προτού κάνετε την πρώτη κίνηση για επένδυση είτε αυτή ενέχει χαμηλό είτε υψηλό κίνδυνο.

Τέλος, ζητείστε την άποψη και τη διαχείριση των επενδύσεών σας από σοβαρούς επαγγελματίες του επενδυτικού χώρου!

Οι παρακάτω επενδύσεις είναι οι βασικές και απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Κίνδυνος (Risk)
Καταθέσεις Μηδενικός
Μετοχές. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό ιδιοκτησίας σε μία εταιρία Υψηλός
Ομόλογα. Αντιπροσωπεύουν την έκδοση χρέους μίας εταιρίας, οργανισμού ή κράτους. Από μηδενικός μέχρι υψηλός ανάλογα με το ποιος οργανισμός ή φορέας τα εκδίδει
Παράγωγα. Αναφέρονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία είναι άμεσα εξαρτημένα από την αξία κάποιου άλλου προϊόντος. Από μικρός έως πολύ υψηλός ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους.

 

Ο Σώφρων Επενδυτής ξέρει να έχει ανοιχτό πνεύμα...

Πολλοί άνθρωποι σήμερα προσπαθούν να αυξήσουν το εισόδημά τους παρά να εστιάσουν στη σωστή διαχείριση του εισοδήματος που παράγουν. Σκεφτείτε για παράδειγμα μία επιχείρηση η οποία είναι κερδοφόρα και δημιουργεί ετήσια κέρδη 5 εκ. ευρώ, η οποία αρνείται να σκεφτεί επενδυτικά μοντέλα για την καλύτερη διαχείριση των χρημάτων της, αλλά προτιμάει να τα καταθέσει σε έναν τοκοφόρο λογαριασμό έστω και με μικρό επιτόκιο. Μία σωστή διαχείριση των χρημάτων σε άλλες επενδύσεις θα μπορούσε να αποφέρει καλύτερες αποδόσεις.

Άλλες σκέψεις

Προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επένδυση, είναι καλό να γνωρίζετε πόσο απόδοση ζητάτε και πόσο ρίσκο αναλαμβάνετε. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να θέσετε σε μία επένδυση στόχους όπως:

 1. Μέση Ετήσια Απόδοση της τάξης του 10% και πάνω
 2. Ανάληψη Ρίσκου όχι περισσότερο του -7% (το λεγόμενο stop loss)

Διατήρηση ρευστών διαθεσίμων ...πάντα!

Ποτέ μην επενδύετε όλες σας τις οικονομίες. Διατηρείστε ρευστά διαθέσιμα σε τοκοφόρο λογαριασμό της αρεσκείας σας με συγκεκριμένη απόδοση και μηδενικό ρίσκο. Ανάλογα με το προφίλ σας μπορείτε να διατηρήσετε σε ρευστά διαθέσιμα από 5% έως και 70% ανάλογα με τη γενική οικονομία μίας αγοράς που επενδύετε, και ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Μη ξεχνάτε ότι είστε άνθρωπος και μπορεί να σας τύχουν απρόβλεπτες καταστάσεις.