Εκπαίδευση

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να προσφέρει πληροφορίες, αλλά και εκπαιδευτικό υλικό για τα μέλη της κοινότητας του Derivatives.gr.

Online Derivatives Book
Το Online Derivatives Book (περισσότερες από 150 εκτυπώσιμες σελίδες) είναι ένας εκπαιδευτικός οδηγός με δυναμικά παραδείγματα που μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την έννοια και τη χρήση των παραγώγων. Έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσετε γρήγορα να κατανοήσετε δύσκολες έννοιες, απλοποιώντας τες με παραδείγματα της καθημερινότητας.

Λεξικό Παραγώγων
Ακόμα ένα εύχρηστο εργαλείο που προσφέρει το Derivatives.gr για τα μέλη της κοινότητάς του είναι το Λεξικό που θα σας οδηγήσει σε σύντομες ερμηνείες της ορολογίας των παραγώγων, αλλά και γενικότερα του χώρου των χρηματοοικονομικών.